Kære leder: Sådan undgår du at skyde din medarbejder 16 gange

af Promentum A/S | sep 7, 2020 | Artikel

Inden du tænker ”Endnu en clickbait-artikel på LinkedIn”, så hæng på lidt endnu. Der er galskab i meningen. For naturligvis tænker jeg ikke, at der er medarbejdere i Danmark, der er i fare for at blive skudt 16 gange af deres leder på arbejdet. I hvert fald ikke i bogstavelig forstand. Så hvorfor overhovedet trække sådan et udsagn ind i en artikel?

Lad mig først starte med at forklare, hvordan ledelse og sådan en bombastisk overskrift hænger sammen. Og læser du artiklen helt til ende, så får du også tre konkrete bud på, hvordan du undgår at komme i den situation, som overskriften noget skarpt skitserer.

En vigtig pointe fra politiskyderi i USA

For nylig så jeg en dokumentar om politiskyderier i USA. I dokumentaren ser man en betjent blive afhørt omkring en skudepisode, han var involveret i. Betjenten var eftersat en ung biltyv, og det ender med, at betjenten skyder den unge mand 16 gange. En virkelig tragisk hændelse, der aldrig burde være hændt.

Så hvad var det, der gjorde at betjenten valgte at skyde en ung mand så mange gange? Under afhøringen fortæller betjenten, at han ikke kan huske at han skød den unge mand 16 gange. Han kan heller ikke huske, at han genladte sin pistol undervejs.

En psykolog i programmet forklarede det med, at betjenten var under et så stort stresspres, at han ikke kunne tænke klart. Betjentens urinstinkt tog over, og der var ikke længere hjernekapacitet til at handle rationelt. I dette tilfælde med et helt katastrofalt resultat til følge.

Lad os nu trække pointen fra historien om politiskyderiet over i en ledelsesmæssig kontekst.

Hvordan sikrer du dig, at du træffer de rigtige beslutninger?

Et vigtigt parameter, du bliver holdt op på som leder, er evnen til at træffe de rigtige beslutninger. Der er selvfølgelig en skalering af vigtighed i beslutninger. Nogle beslutninger er der en hel proces omkring, mens de fleste beslutninger må tages her og nu ”on the go”.

Moderne ledelse er en meget kompleks opgave. Der stilles store krav til dig som leder fra mange interessenter. Du har dine medarbejdere, der gerne vil have din opmærksomhed og dit nærvær. I dag skal en leder kunne håndtere, at grænserne mellem det private og det professionelle liv ikke længere er så skarpt opdelt.

Som leder bliver du også ramt af dine medarbejderes livskriser. De søger både støtte, forståelse og ofte vejledninger i sådanne situationer. Det forventes ligeledes, at du har styr på planlægning, styring samt, at de kan finde svar og retning hos dig. Organisationen du er ansat i, kræver meget af din tid til mødeaktivitet og det betyder, at du er væk fra projektdeltagere og medarbejdere.

En leder på min lederuddannelse viste mig sin kalender. I løbet af en uge havde hun mindre end to timer med sine medarbejdere. Det betyder, at man som leder er på hele tiden. Det slider i det lange løb.

Ifølge NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) oplever hele 28% af de unge ledere under 35 år sig som stresset. Det betyder, at mange dagligdagsbeslutninger bliver taget i en tilstand af pres eller stress.

Sæt tid af til dig selv og undgå at urinstinktet tager over

Et af de emner, der fylder meget på mine lederuddannelser hos Promentum er begrebet ”tid” og særligt, hvordan man som leder kan skabe tid til sig selv.

Det kræver ret meget kognitiv kapacitet at træffe gode beslutninger. Modsvaret på den pressede hverdag som leder, er derfor i min optik tid. Tid til dig selv. Tid du skal sætte af til at reflektere, analysere eller mærke efter på de forskellige dilemmaer, du altid vil stå i som leder.

Udfordringen er dog, at der er rigtig mange, der gerne vil have din tid, så det kan være en udfordring at finde tid i en presset kalender.

Sådan giver du din hjerne tid til at træffe gode beslutninger – 3 konkrete bud

Du kender det nok selv. Der er ingen, der kommer og giver dig en pose tid på forhånd. Det handler derfor om, at du skal tage din tid.

Et klogt greb er at planlægge forud. Simpelthen ved at lægge små lommer ind i din kalender, som er DIN tid.

  1. Det kan være 30 min. efter en frokost.
  2. Det kan være, at du møder ind lidt senere et par dage om måneden.
  3. Måske er det, at du lægger 30. min ind i kalenderen til en walk-and-talk med dig selv.

Du vil nok opdage, at du skal lidt ud i fremtiden i din kalender – for din nærmeste tid er formentlig allerede optaget. Men det kræver, at du gør det.

Det er altid nemmere at aflyse den tid til refleksion, du alligevel ikke fik brug for, end det er at skabe tiden, når du har brug for den.

Du har ikke tid til at lade være

Nu ved jeg godt, at du som leder aldrig lander i en situation, som den ulykkelige betjent, der traf en skæbnesvanger beslutning i en presset situation – og heldigvis for det.

Men du har stadig brug for at træffe kvalificerede beslutninger i en travl hverdag. Så giv din hjerne (og mavefornemmelse) et bedre rum til at træffe disse beslutninger i. Det vil i sidste ende gavne både dig selv, dine medarbejdere, og den organisation du er ansat i.

Du har faktisk ikke tiden til at lade være.