Viden

fra os til dig

Hvorfor skal vi gå efter de lavthængende frugter?

Henrik Just Fruergaard

Det at finde de lavthængende frugter og bruge dem som delmål, sikrer os 2 ting. 

For det første sikrer det, at vi meget hurtigt skaber resultater på vejen mod det overordnede mål – hvad enten dette måtte være bedre salg, bedre indtjening, færre sygedage, bedre implementering eller ny strategi. 

Derudover så sikrer det, at vi opretholder momentum, engagement og lyst blandt deltagerne/medarbejderne til at arbejde videre. De har nu oplevet hurtig succes, og er hurtigt klar til de næste lavthængende frugter.

Et eksempel kunne være, at en virksomhed gerne vil have forbedrede produktions- og leveringprocesser.

Alle deltagerne har nu mulighed for at komme med indspark til idéer og tanker om, hvordan man, set fra deres perspektiv i organisationen, kan opnå de forbedringer. Og ingen spørgsmål er dumme – fordi de dummer spørgsmål har tovholderen allerede stillet, og dermed legitimeret den kreative proces for alle.

Tankerne og idéerne skrives nu ned og rokeres løbende rundt, alt efter hvor de kan stå i forløbet. Løbende prioriteres input, nogle fusioneres og andre forfines.

Spørgsmålene bliver i processen måden, hvorpå vi trykprøver vores idéer og tanker. Så hver gang vi kommer med nogle nye tiltag, så tager vi lige en runde, hvor vi spørger ind til idéen.

Udpeg ambassadører

Under processen udvælger tovholderen den eller de personer, der skal udpeges som ambassadører fremadrettet. Det skal være de personer, som tovholderen kan se skaber idéer og som kan samle andre omkring sig selv og idéen. Disse personer vil til slut på workshoppen få tildelt ansvaret for at være med til at arbejde videre med de delelementer, som passede til den enkelte.

Inden første workshop er ovre, har vi nu en række idéer og tanker, vi skal arbejde videre med. Ud af dem udvælger vi de få ideer, som vi skal prioritere at arbejde med i første omgang. Det er disse, der er vores lavthængende frugter.

Organisationen er nu involveret i en proces, de selv har været med til at definere. Vi har fundet vores lavthængende frugter, og vi har sat ansvarlige og deadlines på dem.

Ønsker du flere inputs til, hvordan en sådan proces kan køres, og vil du høre vores anbefalinger, så tag gerne fat i os. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

De lavthængende frugter