Hvorfor implementeringsprojekter skal omsættes til hverdagssprog for at have effekt

af Promentum A/S | jun 27, 2019 | Artikel

”Oversæt projektbeskrivelsen til et sprog, der giver mening for slutbrugeren”, det er det bedste råd Morten Manø Hamborg vil give videre til andre implementeringsledere.

Morten er implementeringskonsulent for et omfattende projekt, der berører 40 ledere og 1200 medarbejdere under Sundhed & Omsorg i Horsens Kommune. Og han er i øjeblikket i gang med at tage Implementeringsuddannelsen hos os.

I de følgende afsnit kan du læse hans erfaringer og anbefalinger til at komme godt fra start.
Nedenstående råd er baseret på det konkrete projekt og på Mortens egne erfaringer indtil videre i projektet.


Projekt: Fælles sprog III
Morten har, sammen med sin kollega Irene, til opgave at implementere en ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet blandt 1200 sygeplejersker, terapeuter og SoSu-assistenter og -hjælpere. Projektet er udviklet af Kommunernes Landsforening og bliver kaldt ”Fælles sprog III”. Projektet ændrer grundlæggende ved den måde sundhedspersonalet dokumenterer deres arbejde og søger information.


Sådan kommer du godt fra start – Mortens 3 vigtigste råd

Med en baggrund som fysioterapeut og med forskellige implementeringsprojekter i bagagen, blev Morten for 3 måneder siden hentet ind til at hjælpe med implementeringen af projekt: Fælles sprog III.

Projektet var allerede i gang. Og Morten blev ansat på et tidspunkt, hvor Horsens Kommune havde indset, at der var behov for nye kræfter, der primært har implementering for øje. For det kræver nemlig et særligt fokus at få forandringer til at ske i virkeligheden. Og den del med at realisere forandringen er derfor Morten og Irenes vigtigste job.

Mortens 3 bedste råd til at komme godt fra start:

  1. Oversæt projektbeskrivelsen til et sprog, der giver mening for slutbrugeren
  2. Gør en dyd ud af, at formulere “hvorfor” forandringen skal ske
  3. Kom ud i hverdagen og vær tæt på dem, der skal lave forandringen.

Oversæt projektbeskrivelsen til et sprog, der giver mening for slutbrugeren

”Jeg startede med at bruge tid på at få en fornemmelse for projektet og forstå projektbeskrivelsen,” forklarer Morten. For med en projektbeskrivelse i hånden, der er ambitiøs og visionær, var det vigtigt for Morten at få oversat indholdet til forståelige mål for slutbrugerne. ”Hvis forandringsprojektet skal realiseres, så skal slutbrugerne kunne se for sig, hvilken indflydelse forandringen har på deres daglige arbejde,” pointerer Morten.

Gør en dyd ud af, at formulere “hvorfor” forandringen skal ske

Morten understreger, at man skal fokusere på at formulere ”hvorfor” i et forståeligt sprog. Uden en god forklaring på, hvorfor projektet skal implementeres, får man udfordringer med at få de berørte medarbejdere til at ændre deres nuværende vaner. Forandringen skal give mening for dem også.

Kom ud i hverdagen og vær tæt på dem, der skal lave forandringen

Sidst men ikke mindst anbefaler Morten at komme tæt på de berørte medarbejdere. Det at være opsøgende, nysgerrig og undersøgende er alfa og omega for at få medarbejderne til at se meningen med projektet. Det er vigtigt, at du forholder dig til deres virkelighed – og ikke mindst skaber relationer og tryghed mellem medarbejderne og ”projektet”.

En erfaring fra projektet: Fordel at have to roller

1200 medarbejdere er mange. Men Morten og Irene oplever alligevel at have godt fat i forandringsarbejdet. De er begge både implementeringsledere, men står også for en del af undervisningen af de berørte medarbejdere. ”Der er en fordel i både at have det store overblik og samtidig skulle omsætte viden helt ned i praksis. Det fjerner distancen til slutbrugeren, giver en vigtig indsigt i deres hverdag – og det giver os dermed mulighed for at bære vigtig viden op og ned i organisationen,” beskriver Morten, der er glad for den sammenhæng dobbeltrollen giver ham.

Next step: et netværk af forandringsagenter

”Jeg anser mig selv som konsulent i projektet. Irene og jeg er gæster. Og derfor skal vi sørge for at viden bliver forankret,” fortæller Morten. De er derfor i gang med at skabe et netværk af forandringsagenter – eller ressourcepersoner – som det hedder i Horsens Kommune. Agenternes rolle bliver at understøtte deres kolleger i at arbejde med forandringen og derudover at udbrede viden om projektet, så det bliver forankret også, hvis Morten og Irene bliver trukket ud til et nyt projekt.

Få mere viden om implementering…

Vil du vide mere om Mortens erfaringer med projekt ”Fælles sprog III”, så er du velkommen til at kontakte ham direkte på mail: mmn@horsens.dk

Er du nysgerrig efter at vide mere om implementeringsuddannelsen hos Promentum, så klik her: Læs om Implementeringsuddannelsen