Rune Erlangsen

Konsulent

Mental sundhedsfremme, projektledelse, kultur og teamudvikling

Jeg er drevet af at omforme højtflyvende teori til konkrete værktøjer, der kan operationalisere jeres udvikling og læringsproces.

Jeg ved en masse om mental sundhed. Og jeg ved endnu mere om, hvordan man kan skabe processer, hvor teori og nyeste viden bliver til den hverdagspraktik, der er nødvendig for at skabe en vedvarende forandring. Det gælder både i forhold til psykiske problemstillinger, men i høj grad også hvad der skal til for at fremme den mentale sundhed hos den enkelte og i fællesskabet.

I forlængelse af virksomhedernes rejse mod at blive mere bæredygtige og regenerative, ser jeg mental sundhedsfremme som et reelt og konkret fokusområde. Det har nemlig et monumentalt potentiale i forhold til at løfte det gode arbejdsliv.

Mental sundhed er i sig selv godt, og der er meget, der tyder på, at hvis medarbejderne har det godt, oplever trivsel og meningsfuldhed i deres arbejdsliv, ja så vil det påvirke arbejdspladsens produktionsmuligheder positivt.

Jeg søger altid at stå på det konkrete gulv, hvor det givne arbejdsmiljø leves. Og så er jeg stærk tilhænger af øjenhøjde samt en venlig og konstruktiv omgangstone. For jeg synes, at det at være ordentlige sammen er et fundament for det gode fællesskab og de gode resultater.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Rådgivning om mental sundhed
  • Implementering og eksekvering af mentalt sundhedsfremmende initiativer
  • Undervisning og træning i projektledelse
  • Forandringsledelse herunder didaktisk design af læringsforløb både analogt og digitalt
  • Proces- og mødefacilitering
  • Evaluering af projekter
  • Facilitering af aktionslæringsforløb eller aktionsforskning som videns- og forandringsværktøj
  • Udvikling af teams
  • Rådgivning om præstationsoptimerende initiativer og arbejdsformer

Om Rune

Rune har en baggrund som cand. scient. i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet med næsten alt fra opvask til universitetsundervisning. De sidste år har han siddet i Psykiatrifonden som udviklings- og fagkonsulent samt projektleder inden for mental sundhedsfremme, med særligt fokus på kulturforandring og læreprocesser.

Rune er kritisk i sit arbejde, han elsker at svesken kommer på disken og vil gå meget langt for at løsningen bliver konkret, simpel og effektfuld.

Privat bor Rune lige der, hvor solen står op over skoven og går ned igen i havet. Fritiden bruger han enten i arbejdstøj med savsmuld om ørene, på mountainbiken sammen med familien eller i ført stramt neopren, indhyllet i vindens og bølgernes berusende kræfter.