fbpx

Ronja Ries Højbjerg

Implementering, forandringsledelse, kultur og teamudvikling

Jeg er optaget af, hvordan vi skaber forandringer i hverdagen med varig effekt.

Med afsæt i forandringsledelse og implementering fokuserer jeg på kultur, struktur, projektledelse, ledelse, teamdynamikker og adfærdsforandringer. Og jeg arbejder ofte med projekter, der har sundhed som strategisk fokus. Jeg tror på, at hvis større forandringer skal lykkes, skal arbejdet med strategi, organisering, processer og mennesker tænkes sammen. Jeg arbejder derfor hos og med dem, som skal gøre noget anderledes, for at få forandringer og strategier virkeliggjort i hverdagen.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Undervise og træne projektledere og projektdeltagere
  • Udvikle og etablere konstruktive implementeringskulturer
  • Planlægge og eksekvere implementeringsplan
  • Designe og implementere af forandringsprojekter i hverdagen med vedvarende commitment og varig effekt
  • Rådgive om forandringsledelse på et strategisk og operationelt niveau
  • Udvikle og forankre organisatoriske forandringer i kulturen og miljøet, samt i de underliggende subkulturer
  • Rådgive i kompetenceudvikling i forbindelse med “the soft skill gap”
  • Udvikle stærke dynamiske kulturer i teams og projekter
  • Udvikle tværfunktionelle teams og samarbejder
  • Implementere strategisk sundhed på arbejdspladsen.

Om Ronja

Ronja har en fortid som elitesvømmer. Hun har, igennem sin karriere og sportslige erfaring, skabt en holistisk forståelse og viden omkring, hvordan mennesker fungere, agere, interagere og ikke mindst performer på højeste niveau. Dette inkluderer både de fysiologiske og psykologiske parametre, samt de sociale relationer, teammæssige dynamikker, kulturelle påvirkninger og organisatoriske stressorer.

Ronja er uddannet Cand. Scient i konkurrence og eliteidræt med speciale i sports- og organisationspsykologi, samt en overbygning i Finans fra Harvard Business School. Ronja har arbejdet som ekstern konsulent for organisationer og forbund med udvikling og etablering af high-performance organisationskulturer og teams. Hun arbejder nu med fokus på implementerings- og forandringsprojekter for private virksomheder som fx Club La Santa.

Privat beskæftiger Ronja sig med forskellige sport og ekstremsports aktiviteter. Sporten er, der hvor hun kobler af, lader op, og udfordre sig selv og sine grænser.