fbpx

Ole Mathorne

Seniorkonsulent

Implementering, projektledelse og talentudvikling

Jeg er som menneske, forsker og konsulent vildt optaget af at bygge broer – særligt mellem viden og hverdag, mellem strategi og adfærd og mellem organisationer, som ikke nødvendigvis vidste, at de kunne have gavn af hinanden. Brobygning handler for mig om at forstå “enderne” og herefter designe en proces, der kan få dem til at mødes på succesfuld vis.

Samspillet mellem mennesker og organisationer, er det jeg brænder for, og det var også kerneområdet i mit PhD-projekt.

Jeg er drevet af min nysgerrighed på hvem I er, hvorfor I er til, hvordan I udlever jeres strategi og hvem I gør det med. Ingen eksisterer i et vakuum og evnen til at kunne opbygge stærke relationer – både internt i organisationen og eksternt til andre organisationer – bliver afgørende for fremtidig succes.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Undervise og træne projektledere
  • Udvikle og implementere strategier
  • Rådgive om og facilitere teamudviklingsprocesser
  • Rådgive om talentudvikling og talentmiljøer
  • Rådgive om tværsektorielt samspil
  • Rådgive om og optimere projekt- og samarbejdskulturer
  • Faciltiere møder og udviklingsprocesser
  • Opbygge strategiske partnerskaber
  • Evaluere på projekter – både organisatorisk og/eller videnskabeligt

Om Ole

Ole er uddannet fra SDU og har en PhD i talentudvikling inden for sport. Ambitionen er at støtte dansk talentudvikling med at kunne udvikle succesfulde bæredygtige talentmiljøer gennem samspil mellem organisationer. Næste skridt er at implementere denne viden hos vigtige aktører i dansk sport såsom Team Danmark, DIF samt diverse idrætsforbund og kommuner.

Ole bruger aktivt historier og hverdagseksempler til at eksemplificere teori og til at binde teori og praksis tæt sammen.

Han har fundet sin ”smutvej” ind i elitesport gennem sit arbejde på sidelinjen, da hans eget niveau i badminton kun rakte til lokale medaljer.