Nanna Tolborg

Projektledelse, implementering og organisationsudvikling

Det lys der tændes i øjnene, når mennesker lykkes, det er min drivkraft. Erfaring har lært mig, at det sker, når jeg formår at understøtte mennesker i at arbejde med de udfordringer, muligheder og drømme, som de står med lige nu og her. Derfor fokuserer jeg primært på at udvikle menneskers kompetencer tæt på praksis, men med et solidt teoretisk og metodisk afsæt. For hverdagen, virkeligheden og potentialer er forskellig fra person til person og fra virksomhed til virksomhed. Mit bidrag hertil foregår både som individuel sparring, som underviser på vores åbne kurser eller som konsulterende i organisationen med fokus på organisatorisk læring.

Hvad kan jeg hjælpe med:

  • Organisationsudvikling
  • Projekt og procesledelse
  • Implementering og forandringsledelse
  • Design af kompetenceudviklingsforløb samt kompetenceudviklingsstrategier og værktøjer (MUS, LUS m.m)
  • Udvikling af teams og professionelle læringsfællesskaber
  • Lederudvikling, sparring og coaching
  • Skoleudvikling med involvering af alle styringslag
  • Pædagogisk ledelse
  • Innovationsledelse

Om Nanna

Nanna har stor praktisk og strategisk erfaring fra en længere karriere på alle styringsniveauer i den danske folkeskole. Hendes erfaringer spænder fra undervisning og ledelse til forvaltning og ministerieniveau. Med en baggrund som både medarbejder, leder og embedsmand ved hun præcis, hvor vigtigt det er, at hele organisationen, med forskellige agendaer tænkes med, når der skal skabes forandring. Hun har desuden en kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Århus universitet og mange års erfaring i projekt, proces- og forandringsledelse. Nanna bor med sin familie i Silkeborg – og hun arbejder primært fra Promentums kontor i Århus.