Mikkel Flod Storgaard

Agile organisationer og frisættende ledelse, Adm. direktør

Livskvalitet kræver balance mellem det vi kan, og det der kræves af os på vores arbejde. Og balancen er afhængig af to elementer – vores iboende evner og vores kompetencer.

Jeg ønsker at bidrage til folks livskvalitet gennem en praksisnær kompetenceudvikling – så tæt på deltagernes hverdag som overhovedet muligt. For jeg tror på, at kompetenceudvikling handler om at øve konkrete og meget specifikke hverdagssituationer. Træning på aktuelle udfordringer indtil kompetencerne sidder på rygraden.

For viden er én ting, kompetencer noget andet. Kompetencer er ikke, hvad vi ved, men hvad vi kan.

Jeg brænder for at hjælpe folk til at mestre hverdagen – og hjælpe til at gøre det svære lidt nemmere for dem.

 Det kan jeg hjælpe med

  • Projektorganisering inkl. implementering af porteføljeledelse
  • Etablering af projektkultur – opbygning og implementering
  • Kompetenceudvikling i relation til projektarbejde (deltagere, projektledere, styregrupper)
  • Udvikling af samarbejdskultur
  • Strategiimplementering
  • Organisationsudvikling
  • Lederudvikling og ledersparring