Mathilde Zwinge

Konsulent og erhvervspsykolog

Jeg tror på, at det største potentiale i organisationer ligger i og mellem mennesker. Jeg brænder for at forløse potentialet til fordel for både hver enkelts trivsel og arbejdsglæde og organisationers bundlinje og kvalitet i opgaveløsningen.

Min baggrund i erhvervspsykologien benytter jeg til at forstå, hvad der sker med os mennesker kognitivt, socialt og personligt, når vi er på arbejde. Det giver en baggrund for at styrke samarbejde, kommunikation og ledelse og øger dermed muligheden for at mennesker, projekter og organisationer lykkes.

Jeg møder mennesker og organisationer med ligeværd, empatisk nærvær og nysgerrighed efter at forstå lige præcis din og jeres virkelighed.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Undervise og træne projektledere, projektdeltagere, styregrupper ol.
  • Rådgive og understøtte bæredygtig ledelse
  • Undervise i gennemslagskraft, formidling og procesfacilitering
  • Rådgive om og facilitere teamudvikling
  • Undervise og hjælpe med samtaler, der bringer mennesker videre
  • Rådgive og hjælpe med implementering af initiativer til at fremme mental sundhed

Om Mathilde

Mathilde er uddannet erhvervspsykolog fra Københavns Universitet, og er derudover uddannet facilitator og proceskonsulent. Som ekstern konsulent har Mathilde bl.a. hjulpet organisationer og teams med ledelsesudvikling, personlig udvikling, projektledelse og det bæredygtige arbejdsliv.

Derudover er hun meget optaget af at skabe engagerende og nærværende læringsrum, hvor der er størst mulighed for udvikling. Det er centralt for Mathilde at finde og udvikle løsninger, der skaber synergi blandt mennesker og fører til win-win-situationer for både individ og organisation.

For 4 år siden var Mathilde med til at starte Børnecafé Oasen på Rigshospitalet, hvor frivillige hver uge leger og skaber et frirum fra sygdom blandt de indlagte børn og deres søskende.

I dag er hun fortsat frivillig projektleder og leder for 40 frivillige, hvilket giver hands on erfaring med det frivillige arbejde og samarbejde på tværs af sektorer. Mathilde har også beskæftiget sig en hel del med pårørendearbejde, hvor hun bl.a. repræsenterer Danmark i Eurocarers Young Working Group, underviser på Region Hovedstadens nøglepersonsuddannelse og er medforfatter til bogen Samtaler med Unge Pårørende.

Mathilde bor med sin forlovede i Valby og holder af at bruge fritiden på lange gåture, improviserede konkurrencer og kreative projekter.

Mathilde Zwinge Mathilde Zwinge