Jakob Nørlem

Seniorkonsulent

Talentmiljøer, organisationsudvikling, regenerativ og bæredygtig ledelse

Jeg tror, at vi frem mod 2050 står foran en global og regional transformation af alle virksomheder. En transformation til regenerative forretningsmodeller og organiseringer, og en transformation til en ny tids regenerativt leder- og medarbejderskab.

På denne udviklingsrejse vil virksomheder, der stadig arbejder med forretningsmodeller, der opstod i det seneste årtusinde, bryde sammen og mere tidsvarende organiseringer, tværgående netværk og samarbejder vil svare på nutidens og fremtidens udfordringer.

Denne udviklingsrejse kræver ikke kun nye redskaber men et radikalt skifte i mindset, eller i den måde vi, som mennesker, ledere og medarbejdere ser verden på, og handler på i verden.

Det kræver arbejde med sig selv, ordentlighed i relationerne til verden og et opgør med tænkemåder, der måske tidligere har skabt store successer, men som ikke længere er tidsvarende. Som en del af Promentum, bidrager jeg til denne rejse.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Hjælpe virksomheder konkret med den regenerative omstilling ift. organiseringer, forretningsmodeller, interne og eksterne processer, produkter og ydelser
 • Design og implementering af regenerative talentmiljøer, der sikre fastholdelse og tiltrækning
 • Topledercoaching- og sparring, personlig udvikling, bevidsthedsarbejde og regenerativt mindset
 • Strategisk sparring med CEO og bestyrelsesforperson bæredygtighedsspørgsmål, visionsarbejde og arbejde med lavthængende frugter indenfor bæredygtig forretningsudvikling
 • Generel kompetenceudvikling af ledere
 • Procesfacilitering og masterclass

Om Jakob

Jakob arbejder fra et systemisk, økologisk og holistisk udgangspunkt med en procesfilosofisk tilgang og forståelse af liv og mennesker. Dette teoretiske udgangspunkt ligger til grund for hans arbejde med bæredygtighed og regenerativ ledelse.

Jakob har arbejdet med organisatorisk læring, ledelsesudvikling og talentudvikling siden 2001. Først som konsulent i Tanzania i 2 år, derefter i forskellige lederstillinger blandt andet i folkeskolen, Rambøll Management, Novo Nordisk og endelig som konsulent i privat og offentlig værdiskabelse.

Han har været med til at starte konsulenthusene Lead og Agora samt IT-virksomheden Backscatter. Jakob har været Direktør i vidensnetværket Taos Europe, formand for Dansk Idrætslærerforening og siddet i bestyrelse for den Rwandanesiske iværksætter NGO EDUCAT.

I dag er Jakob studielektor (stud. ph.d.) ved Aalborg universitet med fokus på individuel og organisatorisk talentudvikling samt udviklingen af regenerative talentmiljøer i private virksomheder og offentlige organisationer.

Aktuelle projekter

 1. Fremtidens lederuddannelse (FLU II) for Ældre/Omsorg (2022-) Et 3-årigt lederudviklingsforløb med stærkt fokus på det personlige lederskab i ældreplejen. Herunder frisættelse af potentialer i hverdagen, større frihed og medansvar og samtidig bevidsthed om tværgående dialoger om kvalitetssikring.
 2. Udvikling af talentmiljøer for unge kunstnere i Holsterbro, Struer, Lemvig og Ringkøbing/Skjern, (2022 – )
  Hvordan skaber vi grobund for ungekunsttalenter i det vestlige Danmark. I samarbejde med AAU udvikles miljøer, hvor potentialer udleves. Et 3 års forløb med udvikling af talentmiljøer.
 3. Fremtidens PPR i Aalborg kommune (2022 – )
  I foråret 2022 arbejder Jakob sammen med Aalborg PPR’s ledelse og medarbejdere ift. at understøtte udviklingen af en ny organisation og nye regenerative praksisser ift. udsatte børn og unge.