Henrik Just Fruergaard

Procesaccelerator og -facilitator indenfor disruption samt salgs-, ledelses- og organisationsudvikling

Noget af det, der optager mig allermest, er “Disruptional og Creative Thinking” – to begreber der uden tvivl bliver uundgåelige i fremtidens virksomheds- og organisationsudvikling. 

De “gamle” metoder, hvor vi anskuer udfordringer, problemer og udviklingspotentiale igennem modeller og teorier, der er opfundet og forfinet på et historisk grundlag, er passé. 

I dag og i fremtiden står vi med udfordringer og et potentiale, der har en anden kompleksitet og en anden levetid. Inden vi når at få skrevet den næste lærebog, eller udgivet den næste publikation online, så er verden en anden. Hvis vi vil være i front, fordrer det derfor, at vi inkluderer en langt større gruppe i vores strategiske udviklingsarbejde, heriblandt vores kunder og medarbejdere. 

Vi har brug for input, skæve vinkler og “dumme spørgsmål” for at skabe kreativitet og åbenhed.

I fremtiden skal vi selv skabe løsningerne og udviklingen og ikke vente på, at en bog eller en konsulent fortæller os, hvordan vi skal gøre det. 

I mine øjne er en af Promentums største opgaver fremadrettet at være katalysator og accelerator i strategisk udvikling, samt være tovholder på jeres processer, workshops og generelle udvikling.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Coaching og sparring indenfor salg, strategi og ledelse
  • Tovholder og facilitator ifm. processer, workshops og seminarer
  • Disruptional og creative thinking
  • Salgs- og ledelsesudvikling
  • Salgstræning og customer service improvement
  • Katalysator og accelerator indenfor udviklingsprocesser og -forløb
  • Rådgivning indenfor kultur- og virksomhedsoptimering
  • Sparring og partnerskab omkring bæredygtig forretningsdrift og -udvikling i UAE/MENA

Om Henrik

Henrik har siden 2003 arbejdet i konsulentbranchen og de seneste 10-15 år med særligt fokus på forandringer og optimering af status quo.

Med et opdrag indenfor salgs- og ledelsesuddannelser i den traditionelle konsulentbranche, tager Henrik tager de mentale triggere med ind i et kreativt og til tider lettere provokerende miljø, hvor han skaber rum for kreativitet og disruption, som en ny vinkel til at finde løsninger og forbedringspotentiale i morgendagens forretning og organisation. 

Henrik ser forbedringer og succes som to elementer, der ikke kan skabes bæredygtigt, uden at organisationen og hele kæden er med i processen.

Henrik har boet i Dubai siden 2016, og han er derfor også Promentums ben ud i verden. Han hjælper bl.a. skandinaviske virksomheder i Nordafrika og Mellemøsten med at tilrettelægge bæredygtighedsstrategier.

Henrik Just Fruergaard Henrik Just Fruergaard