Christina Aunsholt

Agil projektledelse, Agil projektorganisering og Facilitering

Jeg brænder for at hjælpe mennesker i den agile udvikling, både som organisation, som leder, som projektleder eller scrummaster. Jeg møder mennesker, der hvor de er – lytter og agerer. Altid med en stor involvering af de mennesker jeg samarbejder med, hvad enten der er tale om rådgivning, coaching eller undervisning.

Agil udvikling handler om at tilpasse sit projekt hurtigt og løbende til den foranderlige hverdag vi lever i. Og mit fokus er at skabe en succesfuld overgang fra den traditionelle måde at tænke projekter på til den agile projektledelse. Min primære interesse ligger der, hvor det agile virker i praksis, og stadig spiller sammen med den traditionelle tænkning omkring projekttrekanten.

Det kan jeg hjælpe med

  • Undervisning og træning i agil projektledelse
  • Undervise og træne projektledere, projektdeltagere, styregrupper etc.
  • Undervise i facilitering i bred forstand
  • Rådgive om udvikling af projektorganisationer fra den traditionelle projektform til en agil projektform
  • Rådgive om implementering af agil projektledelse
  • Facilitere strategiseminarer, afdelingsdage, teamudvikling generelt

Om Christina

Christina har arbejdet i feltet projektledelse, agilprojektledelse, forandringsledelse og implementering i de sidste 13 år både som projekt- og implementeringsleder og som coach og konsulent. Hendes store praktiske og strategiske erfaring har givet hende en bred ballast og dyb indsigt i at få mennesker til at samarbejde, lære, og bidrage til et fælles mål uanset kontekst. Hun har altid en faciliterende tilgang til de mennesker hun arbejder med. Det giver god commitment, højt engagement og godt humør. Christina har en stor undervisningsstyrke – både fagligt men også i fritiden som udendørs crossfittræner i skovene ved Silkeborg.