Anne Kirstine Roepstorff

Seniorkonsulent

CSR og bæredygtighed

Jeg har stort fokus på, hvordan CSR knytter sig til den enkelte unikke virksomhed/organisation, og hvordan CSR kommer til at leve som en integreret del af alle ender af virksomhedens virke og forretning samt i relation til virksomhedens interessenter.

Jeg er meget optaget af, hvordan man etablerer og implementerer en forretningsorienteret CSR-/bæredygtighedsstrategi, der styrker både virksomhed og de omgivelser, som virksomheden opererer i.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Forretningsorienteret CSR & bæredygtighed i praksis
  • Bæredygtig investering (ESG – Environment, Social, Governance)
  • CSR rapportering og -kommunikation
  • Interessent dialog og samarbejde
  • CSR gennem leverandørkæde inkl. leverandørcheck
  • Menneskerettigheder
  • CSR standarder og certificeringer
  • Arbejdsmiljø

Om Anne

Anne er en erfaren CSR-specialist, projektleder og kommunikatør.

Hun er uddannet i etnologi og kommunikation fra Københavns Universitet og har en PhD i ’Business Administration and Management’ fra CBS.

Hun har mange års erfaring som bl.a. CSR-konsulent, og er desuden forfatter til bogen ’CSR – Virksomheders sociale ansvar som begreb og praksis’ (2010, Hans Reitzels forlag).