Hvem skal være djævlen i dit projekt-team?

af Promentum A/S | dec 7, 2015 | Artikel

Du kender sikkert den særlige, splittede fornemmelse af at sidde i møde, hvor du ikke er enig med kollegerne i dit projektteam. Du har en intuitiv mavefornemmelse af, at nu er I ved at lave en fejl. Måske smider du nogle argumenter eller fakta på bordet, der bliver ignoreret eller fejet til side af flertallet?

På et tidspunkt giver du dig. Ikke fordi de andre har ret. Du orker bare ikke diskussionen mere. Du giver dig af hensyn til den gode stemning. Hvem gider være den mavesure og bagstræberiske kollega, der har trukket nej-hatten lidt for langt ned over øjnene?

Uden ”nej” og ”hvorfor dog dét” træffer vi forkerte beslutninger

Hvis et team eller en arbejdsgruppe skal undgå, at der træffes dårlige eller forkerte beslutninger,  er der ofte brug for, at nogen tager det upopulære eller det modsatrettede perspektiv.

Richard Hackman – professor i Social- og organisationspsykologi på Harvard University og forfatter til bogen ”Leading Teams” – har i sin forskning i teams og gruppeprocesser netop påvist, at teams med en djævlens advokat, performer bedrere end de mere harmoniske og homogene teams:

”Every team needs a deviant, someone who says, ”why are we even doing this at all”.

Læs mere om Richard Hackman her: http://hackman.socialpsychology.org

Mon ikke dette centrale teammedlem har manglet:

  • hos Kodak, da man valgte at ignorere udviklingen i de digitale kameraer?
  • hos Blockbuster, da streamingtjenesterne Netflix og HBO dukkede op?
  • hos Nokia, da man besluttede at holde fast ved knapperne på mobiltelefonerne?

Undgå homogene teams

Socialpsykologen Irving Janis opfandt allerede i 1972 begrebet ”Groupthink”, som er en beskrivelse af den proces, hvor gruppepresset og homogeniteten i en gruppe bliver så stort, at det blokerer for alternative tilgange og fører til irrationelle beslutningsprocesser.

”Groupthink” opstår hyppigst, når:

  • en gruppe er meget homogent sammensat
  • en gruppe er isoleret fra eksterne stimuli
  • der ikke er truffet nogle klare regler og retningslinier for, hvordan man træffer beslutninger.

Læs mere om Groupthink på: https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

Teamet skal være djævlens advokat sammen

Bør man så bare sørge for, at alle teams har et medlem med udpræget sortsyn? Nej. Det kræver personlig robusthed at stille sig uden for gruppen og turde tale flertallet direkte imod. Det er stik i mod menneskets natur.

Det bedste råd til et godt team er derfor ikke nødvendigvis at rekruttere eller udnævne en person, der konstant skal påtage sig rollen som djævlens advokat. Det er for udsat en position, som ingen af os ønsker at være i. Men teamet kan påtage sig den rolle i fællesskab. Ved at have nogle ordentlige og klare beslutningsprocesser, hvor én eller flere teammedlemmer forpligter sig til at være djævlens advokat.

Nogen i teamet (gerne teamlederen) bør hejse flaget, hvis enigheden og harmonien tager overhånd. Der er potentielt risiko for, at centrale risikofaktorer overses, når hensynsbetændelsen er for stor.

Teamet skal trykteste sine idéer i fællesskab

Når teamet har truffet en god beslutning, som alle er enige i og som føles godt i maven, kan det være en rigtig god idé, at alle medlemmer i teamet skyder idéen ned igen. Der skal skydes fra alle mulige og umulige vinkler. Blot for at se, om idéen stadig kan flyve bagefter – eller man har overset noget.

Som Oscar Wilde er citeret for at have sagt:

“Whenever people agree with me I always feel I must be wrong”.

I Promentum oplever vi mange projektgrupper og teams, der kunne være bedre til at være uenige.

Men måske tager vi fejl?


Djævlens advokat
Allerede 1600-tallet var man i den katolske kirke opmærksom på, at homogene grupper kunne træffe forkerte beslutninger. Man ansatte derfor en advokat til at tale djævlens sag. Opgaven var at fremlægge argumenter og eventuel dokumentation som sagde, at personerne det var tale om, ikke burde blive helgener. Man kan sige, at han talte djævelens sag, idet han modarbejdede udkåringen af hellige personer.