fbpx

Viden

fra os til dig

Hvad er strategisk sundhed?

Just Justesen

Lad os lige starte med at beskrive, hvad det ikke er. Strategisk sundhed er ikke sundhedsordninger som fx rygestopkursus, sundhedstjek, træning i fitnesscenter, sund kantine, træning med kunder, mindfulness, stressrådgivning og lignende.

Strategisk sundhed er, når virksomheder sætter som mål at have sunde medarbejdere – og påtager sig ansvaret for medarbejdernes sundhed ved at sætte arbejdstid af til fx træning.

Og netop det med at skabe tid til træning i arbejdstiden betyder, at virksomheder skal gribe sundhed an på en anden måde, end de er vant til i dag. Det kræver, at organisationen bliver udviklet, fordi sundhed skal på dagsordenen, som en naturlig del af virksomhedens mission, vision og strategiske prioriteringer.

Og først bagefter kan de nævnte sundhedsordninger bliver sat i værk.

Med det sagt, så mener vi ikke, at landets virksomheder skal holde op med at tilbyde deres medarbejdere de velkendte sundhedsordninger. Pointen er bare, at samme virksomheder ikke skal forvente de helt store og relevante afkast af sundhedsordningen – slet ikke på lang sigt.

Sundhedsordninger uden et strategisk mål er at betragte som (sympatiske) personalegoder, men med ringe indvirkning på virksomhedens afgørende nøgletal og ambitioner.

Hvad kan strategisk sundhed?

Strategisk sundhed kan få medarbejdere til at forbedre deres sundhed betydeligt – på lang sigt.

Som vi allerede har slået fast, så taler vi ikke om de velkendte sundhedsordninger. Det gør vi ikke fordi medarbejdernes gejst typisk ebber ud i løbet af et halvt årstid. Vi taler heller ikke om de ugentlige fælles løbeture fra kontoret, hvor kun ca. 1/3 af medarbejderne deltager, typisk de mest sundhedsbevidste. Vi taler i stedet om at udvikle et vedvarende fokus på sundhed fra virksomhedens side. Et fokus der sikrer, at stort set alle medarbejdere deltager og dyrker motion, der er tilpasset til netop dem. Og fortsætter år efter år.

Helt ny forskning bekræfter nemlig, at hvis vi designer sundhedsindsatser, så de passer til den enkelte medarbejders behov, så kan vi få fat i medarbejdere, som har særligt behov for støtte. Fx ved vi, at det er de stressede medarbejdere, som har sværest ved at få motioneret i fritiden. Så hvis målsætning er mindre stress blandt medarbejderne, så er det en strategisk øvelse at finde, formulere og systematisere de konkrete indsatser, der skal til, for at mindske stressniveauet.

Kan det betale sig?

Ja. Arbejdet med strategisk sundhed har en positiv effekt på virksomhedens bundlinje. Hver investeret krone giver en gevinst på mindst 2,3 kr. tilbage (ROI). Det vil sige:

Hvis en virksomhed investerer 1000 kr. pr. medarbejder,
så kommer investeringen hjem igen med minimum 2.300 kr.

Nogle af grundene til de gode resultater ligger i, at jo sundere vi er, jo mere produktive er vi. Virksomheder, der slår det lange, strategiske lys på sundhedsindsatser har derfor mulighed for at forebygge livsstilssygdomme, som kommer af fx fysisk inaktivitet, dårlig kost, tobaksrygning, for meget alkohol eller stress.

Implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen er et håndværk

For at skabe effekt af strategisk sundhed, så skal de sundhedsindsatser virksomheden vælger implementeres i organisationen. Og Implementering er et håndværk, der skal læres og trænes, så det bliver en naturlig del af hverdagen. Vi kalder implementering for hverdagsimplementering, da implementering, der ikke foregår som en del af hverdagen, ofte ender ud med at have begrænset virkning.

VinderDer skal ledelse til

Desuden har ledelsen og nærlederne en afgørende rolle, hvis sundhedsindsatser skal implementeres med vedvarende effekt. Det er vigtigt, at den enkelte nærleder tager opgaven på sig som en del af den daglige drift. Strategisk sundhed er ikke er et område, der kan skubbes over på HR-afdelingen.

Få mere viden

Hvis du vil vide mere om strategisk sundhed og hverdagsimplementering eller om forskningsresulaterne, så kontakt mig på tlf. 23413232 eller mail: [email protected]

Du kan også læse artiklen her og få mere viden om, hvordan du griber implementering af strategisk sundhed an. Artiklen indeholder en case, der giver indblik i, hvordan vi konkret har arbejdet med implementering af strategisk sundhed i en jysk kommune.

Link til artiklen “Hvad er strategisk sundhed”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

På vej op ad trappe