Viden

fra os til dig

Guide: Sådan begår du dig som underviser i en virtuel verden

Ann Graugaard Pedersen / [email protected]

Den virtuelle tidsalder er over os, og du er med garanti indrulleret i denne kunstige virkelighed på rigtig mange måder. Måske flere end du lige umiddelbart tænker over.

Måske læser du f.eks. lige nu det her indlæg på et socialt medie. Det bliver næsten ikke mere virtuelt.

Den virtuelle verden er kommet for at blive. Og det er overvejende en god ting. Det fandt vi rigtigt ud af sidste år, da corona sørgede for, at det meste er verden lukkede ned, og vi måtte være endnu mere virtuelle for at få hverdagen til at fungere.

Som konsulentvirksomhed, der lever af at rådgive og undervise mennesker, blev vi, ligesom så mange andre, nødt til at sadle om og ride endnu mere med på online-bølgen. Undervisningen blev rykket ud af vores kursuslokaler og hjem til folk, hvor vi var sammen på virtuel afstand.

Den pludselige omstilling fra fysisk til virtuel undervisning gav naturligvis nogle udfordringer, idet det virtuelle undervisningsrum skiller sig markant ud fra det, vi er vant til at bevæge os i.

Virtuel undervisning er heldigvis noget, vi har beskæftiget os med i en del år efterhånden, så udfordringerne fik vi løst, og fik i stedet nogle gode læringer ud af dem.

De læringer og erfaringer vil vi gerne dele med dig i dette indlæg.

Kunsten at undervise virtuelt

Noget af det mest fundamentale ved et godt virtuelt undervisningsforløb er, at man får skabt det samme fortrolige og motiverende rum, som man har ved den fysiske undervisning.

Derudover er det rigtig vigtigt at fastholde en vedvarende god energi, samt ikke mindst at sikre, at læringsudbyttet fortsat er godt. Det er noget vi har stort fokus på, og som vi i mange år har arbejdet bevidst med at finde en god form for.

Derudover har vi erfaret, at der er en række andre ting, som også kræver opmærksomhed, hvis man vil sørge for, at kompetenceudviklingen bliver understøttet bedst muligt.

I alt har vi identificeret 5 ting, som du bør være opmærksom på, når du underviser virtuelt:

  1. Gør det kort og præcist i plenum
  2. Skab bevægelse og energi i rummet
  3. Tænd for kameraet – det styrker samhørigheden
  4. Skab rum til refleksion og nærvær gennem breakouts
  5. Forlæng pauserne og tag ansvar for energien

Gør det kort og præcist i plenum

Det trætter at sidde foran en skærm. Og det bliver ikke bedre, hvis underviseren præsenterer det ene lange indlæg efter det andet. Det er derfor vigtigt, at du som underviser skærer pointerne ind til benet.

Hvor man i det fysiske rum godt kan rumme lidt længere oplæg, så er det vores erfaring, at det virtuelle læringsrum er stærkest, hvis du som underviser bryder sessionerne lidt op. Hold et godt og konstant flow i plenumsektioner, og lad så tænksomhed og refleksion få mere plads i mindre breakout-rum.

Kursusdeltagere er vant til et vist tempo, når de sidder foran en skærm. Det bliver ikke mindre vigtigt, når de samtidig skal optage ny viden. Derudover så trætter dialoger i plenum mere på skærm end i det fysiske rum. Vores erfaring er derfor, at man får det bedste resultat, hvis man skærer de teoretiske oplæg så kort og præcist til som overhovedet muligt.

Det er også en ret god ide at flytte dele af dialogen og spørgsmål ud i mindre grupperum, hvor deltagerne ikke skal forholde sig til en masse virtuelle ansigter, men kan skabe nærvær til nogle få.

Skab bevægelse og energi i rummet

Den store kunst i virtuel undervisning er at holde energien og engagementet oppe. Og det gør du som underviser IKKE ved at sætte en række slides på, som du deler på skærmen, og heller ikke ved at sidde stille foran skærmen.

Det gør du ved at bevæge dig. Bruge rummet og skabe en fornemmelse af, at det ikke bare er skærme, der kommunikerer sammen.

Som underviser er det dig, der har ansvaret for energien i rummet. Derfor skal du arbejde aktivt med at vise energi og overskud (med smil, stemmeføring, aktivt kropssprog, bemærkninger der skaber godt humør og så videre).

Når du underviser virtuelt, er det en god ide at sende alle slides og opgaver ud på forhånd, så du så vidt muligt ikke behøver at dele skærmbillede i plenum. Det fungerer også rigtig godt, hvis du tegner og fortæller stående, ligesom du ville gøre, hvis alle sad i samme fysiske rum.

Det skaber nærvær og giver en fornemmelse af et tredimensionelt rum.

Præcist som I et fysisk rum, skal du være bevidst om, hvordan du placerer dig. Vil du invitere deltagerene ind, skal du rykke nærmere skærmen – vil du tage rummet og sikre fokus, rykker du en anelse væk, stiller dig ved din flipover og tegner og fortæller.

Flipoveren skal aldrig fylde mere eller mindre end cirka halvdelen af skærmen. Du skal fylde den anden halvdel.

Vores tilbagemeldinger fra vores deltagere har været, at det både gør undervisningen spændende, nærværende og energifyldt.

Det samme gør et aktivt kropssprog. Her er grundreglen: Tænk som en skuespiller, forstærk din mimik og tydelighed i bevægelser og vær meget bevidst om at smile og ”holde øjenkontakt”.

Tænd for kameraet – det styrker samhørigheden

Som noget af det første bør du bede deltagerne om at have billede på (med mindre de har en god grund til ikke at have det). Uden billede får de ikke samme fornemmelse af, hvem de er i rum med, hvilket gør det sværere at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, som er en af forudsætningerne for en god og vedvarende læring.

Så på med billedet. Og som vi plejer at sige: Hvis morgenhåret ikke er sat, er den første pause som regel lang nok til at få det gjort.

Skab rum til refleksion og nærvær gennem breakouts

Små fortrolige rum er gode til at understøtte læring og til at styrke relationer. Derfor er det en god ide at arbejde aktivt med såkaldte breakout-rum.

Her har alle mulighed for at komme til orde og til at lære hinanden bedre at kende. Her kan man ikke gemme sig bag skærmen, og man kan ikke undgå at deltage i undervisningsfællesskabet. I breakout-rummene er det også nemmere for dig at hjælpe med at svare på spørgsmål og sparre med deltagerne.

I Promentum arbejder vi desuden meget med at konvertere teori til egen virkelighed – både ved den fysiske såvel som den virtuelle undervisning.

Også her er mindre breakout-rum virkelig gode. Her kan deltagerne nemlig arbejde med i små gruppe med deres eget projekt eller vælge et projekt/udfordring/behov, som en af de andre deltagere i rummet har, som de sammen folder ud.

Vi har også gode erfaringer med at arbejde med metoder som ’walk and talk’.

Her tager deltagerne, på baggrund af målrettede refleksionsspørgsmål, telefonen med sig og går en tur ”sammen”.

Det gør vi for at bryde dagene lidt op, sikre frisk luft til hovedet og et ekstra skud energi i kroppen. Og vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på det. Det tip er hermed givet videre til dig.

Forlæng pauserne og tag ansvar for energien

Det med energi er helt centralt, hvis man skal blive ved med at optage læring via en skærm.

Man bliver træt, når man skal forholde sig til mange mennesker, som er på ens skærm (hjernen kan ikke sortere, når ”alle” kigger på dig hele tiden).

Der er derfor behov for pauser. For at ryste hovedet, hente en kop kaffe og bare være sig selv lidt.

Derfor er vores anbefaling, at du sørger for, at der er MINDST 15 minutters pause hver time og ALTID 1 times frokostpause.

En tommelfingerregel hos os er, at vi som udgangspunkt underviser lige så længe, som var det fysisk undervisning, dog kun i det omfang, der fortsat er energi hos deltagerne. Er energien der ikke, korter vi dagen af. Det nytter ikke noget at fylde mere på, hvis der er lukket ned for input og de lange bliks time er indtruffet. Det er selvfølgelig altid en vurdering, vi laver sammen med deltagerne.

Korter du dagen af på grund af manglende energi, kan du i stedet overveje at give deltagerne en opgave, som de kan arbejde individuelt med den resterende tid.

Det var vores tips til, hvordan du klarer dig igennem tilværelsen som helt eller delvist virtuel underviser.

For os kan det virtuelle rum aldrig erstatte det fysiske, men det kan gøres til et rigtig godt alternativ og supplement til den fysiske undervisning. Og vi oplever, at læringsudbyttet er stærkt og forankringen af kompetencer er god, når vi underviser ud fra ovenstående erfaringer og principper. En bonus er, at deltagerne også lærer om virtuel undervisning og facilitering på egen krop, hvilket typisk giver inspiration til, når de selv skal undervises eller facilitere mødeafvikling mv.

Har du nogle gode fif til undervisning i en virtuel verden? Så skriv dem endelig i kommentarfeltet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Begå dig som underviser i en virtuel verden