Viden

fra os til dig

Gaven til læsehesten: 3 bøger, der er vores favoritter

Ann Graugaard Pedersen

Vil du have inspiration til gaven til læsehesten eller til din egen juleferielæsning, er her nogle af vores favoritter fra året, der er gået:


Ét liv Én tid Ét menneske

Morten Albæk, Gyldendal, 2017

Vores bud er, at denne bog blive en af de vigtigste arbejdsfilosofiske bøger i dette årti. Den er et ”must-read”: hvis du er leder og derved er med til at danne rammerne for andre menneskers arbejdsliv, hvis du er gået i gulvet med stress – eller hvis du blot, som mange andre, af og til har svært ved at se det meningsfulde i dit arbejdsliv.

Albæk tager udgangspunkt i det paradoks, at vi på den ene side aldrig har været bedre stillede i forhold til rigtigt mange parametre, såsom uddannelse, finansiel formåen, lighed i samfundet, teknologi osv.

Og på den anden side, alligevel næppe nogensinde før har været så hårdt belastede af så mange psykiske dårligdomme som stress, angst osv.

Hans bud er, at vi ikke er i vater rent eksistentielt.

Og dér hvor det er gået galt er, ifølge Albæk, i opdelingen mellem arbejdsliv og fritid.

Det meningsfulde liv er druknet i en snak om work-life balance. Hans holdning er, at vi har ”Ét liv” og at kunsten er at give dette ene liv mening. Hvordan vi gør det, er han bedst til at beskrive.

Så læs bogen. Den er tiden værd, klogt skrevet – og klart meningsfuld.


Sapiens – en kort historie om menneskeheden

Yuval Noah Harari, Lindhardt og Ringhof, 2017

Er du nysgerrig på menneskets udvikling og på, hvad der gør os i stand til at agere i langt større flokke end alle andre dyr. Hvorfor sladder var med til at hæve vores art over alle andre, og hvordan fremtiden for os mennesker ser ud, så er ”Sapiens –en kort historie om menneskeheden” bogen for dig.

Det er ikke en klassisk organisatorisk fagbog, men bogen giver inspiration til at forstå os mennesker, og hvad vi kommer fra.

Super spændende og med stof til eftertanke.


Forfremmede søskende – om åben og skjult familiedynamik i organisationer

Steen Visholm, Hans Reitzels Forlag, 2013

Mange forandrings- og projektledere beskriver sig selv som ledere uden stjerner på skulderen. De har ansvaret for at få en konkret opgave løst, men er ikke nødvendigvis udstyret med magt og autoritet til at træffe de fornødne beslutninger om fx leverancers kvalitet og indhold, tids- og ressourceforbrug osv.

Denne oplevelse af manglende autoritet kan handle om, at projektteamet mere ser dig som en forfremmet søskende end en egentlig leder. Det er påstanden i denne fremragende bog om familiedynamikker i organisationer.

Det stærkt tankevækkende ved bogen er de pointer, der opstår, hvis man bringer familiedynamikker ind i forklaringen af den adfærd, vi ser i mange organisationer.

Udgangspunktet i bogen er, at vi hele tiden konstruerer billeder af os selv og hinanden – kaldet overføringer – med udgangspunkt i den første organisation, vi lærer at kende: familien. Overføringerne gør, at vi ubevidst tilfører vores kollegiale relationer lidt familiedynamik. Ledere og chefer ses ofte som forældre (med den idealisering, der ofte hører med). Og mellemleder- og projektlederniveauet er ofte karakteriseret af søskendedynamikker. Dine kolleger kender dig og din position ud og ind, og der er derfor ingen magi over din projektlederrolle.

Du ses måske som en forræder (”nu hvor vores forældre er væk troede vi lige, at vi kunne være lidt uregerlige”) eller som den forfremmede søskende, hvor bl.a. søskendejalousien gør, at de andre ikke autoriserer dig som leder.

Bogen bidrager særligt med psykologiske forklaringer på, hvad der sker i organisationer og tilfører derfor masser af nyt i forhold til den noget rationelle litteratur, der ellers findes om projekt- og forandringsledelse.

Bogen bygger på en psykodynamisk forståelse af organisationspsykologien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Bøger til juleferielæsning 2018