fbpx

Viden

fra os til dig

Fjern roden til stress i stedet for at dulme symptomerne

Just Justesen

Stress fylder meget på de danske arbejdspladser. Den situation er opstået, fordi mængden af strategier, projekter og reformer de seneste år har nået så højt et niveau, at vi har fået en tilstand af forstoppelse. Løsningen har været at dulme medarbejdernes stress-symptomer med stresscoaches, foredrag om mental robusthed, mindfullness-kurser, workshops om stresshåndtering, samtaler med psykolog m.m. Disse ”quick fixes” lindrer her og nu, men de løser ikke problemet. Vi skal tage fat et helt andet sted.

Jeg møder stressede mennesker i produktionen, på kontorerne, hos lederne og i direktionen hver eneste dag i mit arbejde med organisationsudvikling og strategisk sundhed på offentlige og private arbejdspladser i Danmark. Stress rammer alle niveauer i organisationen og i alle brancher.

Hvorfor nøjes vi med at dulme symptomerne?

Der er ikke noget galt i at forsøge at håndtere stress på arbejdspladsen med gode ideer og indsatser. Men effekten af indsatserne er i bedste fald meget kortvarig. Og for størstedelen af landets virksomheder har de førnævnte indsatser desværre en negativ effekt. Negativ fordi tiden brugt på her-og-nu-løsninger gør, at vi kommer endnu mere bagud med dagligdagens opgaver – og dermed bliver mere stressede.

Vi skal tænke anderledes for at handle anderledes

Vi er nødt til at starte på direktionsgangene i både offentlige og private virksomheder – ja, måske skal vi hele vejen til Christiansborg. For vi er de seneste årtier blevet utroligt dygtige til at lægge strategier, lave reformer og sætte projekter i gang, både fra politisk side men også i direktionerne i de danske virksomheder. Der skal strømlines og effektiviseres. Udfordringen er bare, at antallet af projekter, der skal implementeres samtidig, stiger. Det ene projekt følger, eller overlapper, det andet. Og de mennesker, der rent faktisk skal udføre ændringerne, kan ikke rumme mere.

Få direktionen til at lytte og prioritere

Hvis vi skal begynde at komme stress til livs, så skal investeringen i quick fixes flyttes et andet sted hen. Derhen hvor den løser projekt-forstoppelsen og får en langsigtet effekt. Og ledelsen skal tage førerpinden. I stedet for at fylde mere på, skal der skrues ned for strategierne og projekterne. Jeg har gode erfaringer med at starte med en kulturanalyse. Så får ledelsen den rigtige viden til at udpege de vigtigste projekter for virksomheden – og sortere ud i resten. Det koster nogle penge her og nu, men det tjener sig hurtigt ind i den anden ende.

Kulturanalysen identificerer desuden modstand og manglende evner til at håndtere stress både på medarbejder- og lederniveau – og den udpeger, hvor i organisationen det står værst til. På den måde skaber den også grundlag for, at vi kan tale åbent om stress, og om hvordan vi bedst håndterer det – både forebyggelse og behandling – på alle niveauer i organisationen.

LuftballonBøtten kan vendes – de første virksomheder er i gang

Kulturændringen er så småt på vej i nogle enkelte af landets virksomheder. Det kræver, at ledelsen stopper op og arbejder med sig selv – og forholder sig til mængden af strategier og projekter i organisationen. Kulturanalysen er et godt redskab. Den munder ud i en businesscase, som direktionen kan handle på baggrund af. Jeg har kun oplevet, at businesscasen skaber værdi og ROI både i teori og praksis.

Og det er vigtigt at understrege, at der ikke findes quick fixes, når vi taler om stress – eller andre sundhedsrelaterede udfordringer for den sags skyld – der er kun det lange, seje træk, hvor vi arbejder med at ændre arbejdsstrukturen og den måde vi forholder os til medarbejderne på.

Proces- eller managementkonsulenter er det rigtige sted at starte. Og når forarbejdet er på plads, kan sundhedskonsulenterne (psykologer m.fl.) komme til – og denne gang med større effekt.

Deltag i debatten

Jeg ved, at kulturændringer af denne kaliber er svær.  Vores fælles syn på arbejdsstrukturer og håndtering af medarbejdere bør ændres radikalt. Og det er ikke sikkert, at du er enig i mine betragtninger. Så lad os starte en dialog. Fortæl om din holdning og dine erfaringer i kommentarfeltet herunder, så vi sammen kan udvikle os.


Nedtrykt mandFakta om stress:
For bedre at forstå stress kan vi starte med ordets betydning, der betyder at stramme/snøre til. Hermed menes den situation, hvor en person føler sig trængt op i en krog, fordi der er et udefra kommende pres som høje krav og tidspres. Stress er derfor ikke en sygdom, men en kombination af psykologisk og fysiologisk reaktion som eksempelvis anspændthed, uvished, afmægtighed og ophidselse, der starter, når medarbejderen udsættes for belastning, krav og trusler.

Kortere perioder med stress har en positivt effekt, da vi kan præstere mere, så stress er som udgangspunkt ikke farligt. Længere tid med stress kan resultere i blandt andet angst og depression og er dermed katastrofalt for både medarbejderen, virksomheden og samfundet. Alle kan rammes af stress og ofte når det mindst ventes. Op til hver 5. danske oplever dagligt symptomer på stress. Stærke medarbejdere kan være stresset i flere år uden at det går galt og andre falder fra meget hurtigere. Stress er individuelt og kræver dermed individuelt designede indsatser og dygtige ledere som støttes 100 % af direktionen.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nedtrykt mand