Som en lille eller mellemstor dansk virksomhed (SMV), der bestræber sig på at bidrage til den grønne omstilling, har I flere muligheder for at søge funding til at få finansieret konsulenthjælp.

I Promentum har vi blandt andet mulighed for at yde konsulenthjælp i forbindelse med udviklingen af en regenerativ forretningsmodel, identificeringen af nye partnerskaber samt forundersøgelse til certificering m.m. Hertil er vi ligeledes behjælpelige med ansøgningsprocessen.

Få hjælp til at søge puljen SMV:GRØN. Her kan du søge op til 150.000 kr. til rådgivere.

Din virksomhed skal selv betale lige så meget eller levere timer i projektet. SMV:GRØN er et EU-finansieret program og man har et år til at gennemføre. Der er også en ‘lillebror’ i programmet, hvor virksomheder, der endnu ikke har en grøn plan, kan få støtte på op til 50.000 kroner til at få det.

Er I interesseret I at få hjælp til funding kan I kontakte Tim, Jakob, Rune eller Sille.