CKL-laboratorie: Æstetisk Handlekraft

Heldags-arrangement om æstetisk handlekraft med Center for Kunst og Lederskab

I samfundets stærke fokus på rationelle argumenter, regelstyring og strategisk konsekvens kommer de æstetiske elementer som regel sidst i lederskabets perspektiv – nice to have. Men æstetik, sansning og intuition anvendes naturligvis alligevel af beslutningstagerne på alle niveauer. Vi mener at der er god grund til at lederen dyrker sin æstetiske handlekraft gennem et ændret fokus på den personlige passion og den dybest tilfredsstillende overbevisning som beslutningstager.

Laboratoriet Æstetisk Handlekraft udføres som heldags-workshop (kl. 10.00-16.00) for ledere på Bramstrup på Fyn i æstetisk stimulerende omgivelser med bidrag fra musik og litteratur.

Bramstrup anvendes som case-study i analysen af et æstetisk greb for bæredygtig vækst. Landsskabsprojekt og råstofudvinding i samhørighed.

Æstetisk Handlekraft er desuden en samlet overskrift for CKL’s praksis, og vil derfor genfindes i de andre laboratorier.

Laboratorieansvarlige: Peter Hanke og Ole Fogh Kirkeby. 

Pris 2500,-

Ekskl. moms

Information

Dato

03. maj 2024 10:00

Fyn