Viden

fra os til dig

En guide til løst ansatte: Brug tid på smalltalk og stil krav fra starten

Nanna Tolborg

Med udgangspunkt i min egen baggrund som ekstern konsulent, blev jeg for knap et år siden optaget af konsekvenserne ved den løse kobling mellem organisationer, fasansatte og eksterne konsulenter.

Undersøgelser peger på, at der ikke blot i USA, men også i EU er en stigning af atypiske ansættelser. Atypiske ansatte er kendetegnet ved ikke at have samme arbejdssikkerhed som fastansatte, om må derfor have fokus på at fremstå som en attraktiv arbejdskraft. Herhjemme anslås andelen af atypiske ansættelser at være oppe på 25% af den samlede arbejdsstyrke, og så kan man vel knap kalde dem atypiske mere. Freelancere udgør en betragtelig andel i denne gruppe.

I denne artikel løfter jeg sløret for centrale pointer fra en række interviews med freelancere. Du kan læse om præmissen for ”freelanceren” forstået som en ”fri agent”, der aktivt har valgt denne livsstil og har deres primære indkomst fra uafhængigt arbejde, som oftest med kontraktansættelse.

Der vil dog også være pointer at hente for eksterne konsulenter mere generelt. Ikke mindst fordi muligheder og udfordringer i den løst koblede relation mellem arbejdstager og arbejdsgiver vil være sammenlignelig, uanset om du som udgangspunkt er freelancer eller ekstern konsulent med fastansættelse i et konsulenthus, forvaltning eller ministerium.

Freelancerens præmis

Når du bliver ansat som freelancer, er det ofte til en velafgrænset, foruddefineret opgave eller et udviklingsprojekt, der skal løses på kort tid. Du kommer altså ind i organisationen på et tidspunkt, hvor der allerede er skabt mening(er) om problemet, projektet eller den opgave, der skal løses, men ikke nødvendigvis enighed.

Den virksomhed du som freelancer løser opgaver for, har typisk en forventning om, at du skaber resultater – hurtigt. Men hvordan håndterer man det?

Adgangen til organisationen og opgaven går igennem relationer

Som freelancer er man altid en slags gæst.

Det forklarede en garvet freelancer mig. Den tidsbegrænsede relation, det manglende kendskab til virksomheden og dens kultur, samt de fastansattes billeder af freelancere – som nogle der ikke tager ansvar og bare vil tjene hurtige penge – er blandt de vilkår, der skaber udfordringer for relationen mellem freelancer og fastansat, og i sidste ende for den gode opgaveløsning. Derfor kræver det, at du som freelancer er ”effektiv” i relationsopbygningen.

Sådan skaber du den gode relation – hurtigt:

  1. Lyt og lær sproget at kende
  2. Vær ydmyg
  3. Prioritér tid til smalltalk

Lyt og vær ydmyg

Du har to dage til at lære dem at kende – til at blive en del af kageordningen, så de gider at snakke med dig. Det er kageordningen, der er vejen ind.

Adgangen til organisationen og opgaven går igennem relationer, og som freelancer skal du være enormt hurtig til at skabe relationer.

Din vigtigste kompetence er, at du er åben og nysgerrigt lyttende overfor de mennesker, du skal samarbejde med, så du lærer deres sprog. Dette kan godt stride imod behovet for at fremstå kompetent, og som en ekspert der hurtigt kan levere. Det hævner sig dog i den anden ende, hvis du ikke går til dine samarbejdsrelationer med en vis ydmyghed: for det første risikere du at lave de forkerte løsninger, hvis du ikke finder ud af hvad problemer er, for hvem og hvorfor. For det andet risikerer du at blive modarbejdet, hvis dine samarbejdspartnere ikke føler sig hørt og forstået. I sidste ende er det nemlig ofte dem, der har definitionsmagten over hvordan god opgaveløsning ser ud.

Sørg derfor for, at få så mange som muligt til at fortælle om den opgave, du skal løse. En af de freelancere jeg interviewede forklarede: ”Det ser sådan ud i praksis, at man forsøger at være tilstrækkelig ydmyg i starten. Man skal høre alle folks sider af historien”

Prioriter tid til smalltalk

Smalltalk er vigtig for at etablere gode relationer, men fokus på smalltalk kan også sætte dig i et dilemma, når du skal forsvare, hvorfor virksomheden skal betale konsulenttimer for hyggesnak ved kaffemaskinen. Men det er vigtigt at prioritere relationsarbejdet for både virksomhed og freelancer, da det er tid godt givet ud, hvis man vil have god opgaveløsning hvor så meget viden som muligt bliver i organisationen efter freelanceren er ude af døren igen.

Det der bidrager med den største viden og læring for både dig som freelancer og for organisationen, er nemlig din vej ind til at forstå organisationen og den opgave, som du er hyret ind til at løse, samt en eventuel overlevering til de folk som efterfølgende skal drifte. Derfor er en af dine vigtigste kompetencer som freelancer dine relationskompetencer.

3 krav du som freelancer bør stille fra starten:

  1. Få adgang til de ”rigtige mennesker” i både ledelsen og driften
  2. Bliv introduceret på en konstruktiv måde
  3. Vær fysisk tæt på dem, du skal løse opgaver med i hverdagen.

Det er vigtigt at virksomheden understøtter dig i at få adgang til de ”rigtige mennesker” i ledelsen og udviklingsafdelingen såvel som i driften hurtigst muligt. De rigtige mennesker er både projektejer og dem der sidder med beslutningskraften, men lige så meget dem som besidder konkret praksisviden om problemet eller opgaven.

Af samme grund er det også vigtigt at du bliver introduceret på en konstruktiv måde. Der må ikke blive sendt signaler om, at her kommer en konsulent, der som en anden supermand på 2 måneder kan løse alle de problemer, de fastansatte ikke har kunnet løse de sidste 2 år. En af de freelancere jeg har interviewet pointerede.

Man kan ikke vinde en fodboldkamp, hvis de ti andre på banen ikke gider at spille med en!

Det er også enorm vigtigt, at du som freelancer er fysisk tæt på dem, som du skal løse opgaverne sammen med, eller som har indgående viden om problemet. Det kan være fristende at løse opgaverne på distancen, hvis rejsetiden er lang, eller for virksomheden at placere den eksterne, hvor der nu lige er et bord til rådighed. Men særlig i starten af samarbejdet mellem freelancer og virksomhed er den fysiske nærhed vigtig for den gode opgaveløsning.

Betingelserne for god opgaveløsning, individuel læring og organisatorisk læring er naturligvis meget mere kompleks end hvad jeg trækker frem i denne artikel. Men billeder stod ret klart efter mine interviews: relationsarbejdet er vigtigt at prioritere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Samarbejde