fbpx

Viden

fra os til dig

Emotionel intelligens kan gøre en forskel i dine projekter

Natasha Swerdloff

Vidste du, at det at være sympatisk og empatisk, trumfer klogskab på vejen til succes? Og at det derfor er en langt bedre investering at styrke dine emotionelle kompetencer fremfor at få endnu et eksamensbevis?

Du kender måske det at stå foran en styregruppe og have fornemmelsen af, at dit budskab ikke går igennem? Eller at du i din projektgruppe oplever forvirring, fordi deltagerne hver især har forstået noget forskelligt og ikke trækker i samme retning? At bruge meget tid på at tænke over, hvordan du får givet feedback, som du ved en projektdeltager vil reagere negativt på? Eller at du hele tiden skal kæmpe for at få de ressourcer, du har brug for?

Nogle af de største udfordringer, man kan have som projektleder, kan mindskes, hvis man styrker sine emotionelle kompetencer.

Der er i de seneste 30 år kommet stor fokus på selvudvikling og emotionelle kompetencer (EQ). Det er ikke længere nok, at man har en stor faktuel viden. Det er i dag nødvendigt også at have evner til at motivere folk (og sig selv), at have indføling og at kunne samarbejde.

Hvad vil det sige at have en høj EQ?

Når man har en høj EQ, er man bl.a. dygtig til at læse andre og have en god fornemmelse af, hvad de føler. Man har typisk stor selvindsigt og er god til at vide, hvad man føler og til at styre sine egne følelser på en intelligent måde. Høj EQ er også forbundet med en veludviklet fornemmelse af, hvordan man nemmest og klogest indgår i sammenhænge med andre mennesker, og hvordan man påvirker andre med respekt for deres og ens egen integritet.

Hvad betyder det for dig som projektleder?

Hvis du kan mestre kompleksiteten i emotionel intelligens, peger forskningen på, at du vil opnå større succes og blive betragtet som mere fagligt kompetent og være bedre i stand til at få folk motiverede til at følge dig. Hvis man kan lære at bruge nogle markører, som gør det nemmere at aflæse situationer og i det hele taget lære sin egen rolle i samspillet med andre langt bedre at kende, så kan det mindske nogle af de udfordringer, man kan have som projektleder. Du skal naturligvis kunne dine modeller og gode værktøjer til projektledelse. Men hvis ikke du kan kommunikere godt, få dig selv og dine projektdeltagere motiverede, så er dine modeller ikke så meget værd.

Styrk dine emotionelle kompetencer

Emotionel intelligens er af en sådan karakter, at det er muligt at forbedre sit over­ordnede niveau gennem målrettet og vedholdende personlig udvikling. Meget af denne udvikling vil ske som resultat af, at man reflekterer over den adfærd, man typisk udviser i forskellige situationer, bevidst praktiserer bestemte former for adfærd og aktivt søger tilbagemeldinger om, hvordan andre fortolker og reagerer på denne nye adfærd.

8 gode råd: Hvad kan du selv gøre?

  1. Vurdér dit job – stil dig selv spørgsmålet: ”Hvad kræver det at udføre dette job til perfektion?” Du skal se på, hvilke faglige og emotionelle kompetencer dit job kræver.
  2. Vurdér dig selv – her kan en 360° feedback være en god måde at få en fyldestgørende vurdering af dig selv. Det er vigtigt at kende sine egne styrker og svagheder, så man kan målrette sin indsats til de behov, man reelt har.
  3. Individbaseret træning – sæt dine egne mål for udvikling og lav en plan, som tilgodeser dine individuelle behov.
  4. Fokusér dine mål – gør dine mål fuldstændigt klar for dig selv, og lav en detaljeret plan for at føre dine mål ud i livet.
  5. Fortløbende feedback – sørg for at få feedback på dine handlinger og adfærd, så du hele tiden kan måle, om du er på vej det rette sted hen.
  6. Få den rigtige støtte – mennesker som er i gang med at lave tilsvarende forandringer er ofte den bedste støtte, man kan få.
  7. Find gode rollemodeller – at kende en person, som har nogle af de kompetencer, du selv søger, giver et godt indblik i, hvor du er på vej hen.
  8. Evaluér – etablér måder at evaluere hele processen, også over tid, for at være sikker på, at forandringen holder over en tidsperiode og er blevet til en ny vane.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.