fbpx

Artikel af forsker og seniorkonsulent Just Bendix Justesen.

En af de største udfordringer ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen er effektmåling. Ikke fordi det er umuligt at måle effekten, men fordi fokus har været på udvikling og implementering af indsatser og sjældent på den efterfølgende effekt. Det er ærgerligt, da evidensen er klar – sundhedsindsatser virker, hvis de er intelligente og måles korrekt. Der skal stadig være fokus på udvikling og implementering, men ingen indsats uden effektmåling.

Læs hele artiklen her