Implementeringsuddannelsen

Center for Regenerativ Filosofi

Som led i arbejdet med det regenerative, har vi startet Center for Regenerativ Filosofi.

Centrets tilblivelseshistorie, humane grundindstillinger og væsentlige kendetegn

Centret bliver til gennem tre primære indfaldsveje, nemlig via:

  1. Promentums senere års intensiverede interesse i den regenerative bevægelse, livsførelse og ledelsesform,
  2. bevægelserne fra etiske regnskaber og værdibaseret ledelse, over CSR & CSI til bæredygtigheds-temaerne i alle deres forskellige variationer, og;
  3. den respektfulde alvorlighed forbundet med den dybe indsigt i jordens, verdens og naturens noget forpinte, tarvelige og splittede forfatning.

Disse tre centrale aspekter i centrets tilblivelseshistorie udtrykker samtidig nogle grundlæggende indstillinger i det engagement, der bærer aktiviteterne frem i centret, nemlig 1) imødekommende hjælpsomhed, 2) nysgerrig omtanke, og; 3) reflekteret gavmildhed.

Kort sagt en åbenhed overfor – og en bestyrket tiltro til – at fremtiden kan og vil blive livs-befordrende; at balancerne kan og skal genoprettes … gennem væsentlige indsatsområder.

Center for Regenerativ Filosofi ledes af Kim Gørtz, der er ph.d. i filosofi og har 20+ års undervisningserfaring. Derudover er han forfatter til en lang række bøger om bl.a. filosofi og ledelse.

Besøg centrets hjemmeside her

Center for Regenerativ Filosofi har desuden etableret Det Regenerative Råd, der består af mennesker, der er optaget af bæredygtighedstemaet og som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med det regenerative i hverdagen.

Besøg rådet her