Vores favoritbøger til de kolde efterårsdage

af Promentum A/S | okt 12, 2017 | Artikel

Her er fem bud på gode bøger til de kolde efterårsdage. Alle omhandler de emner, som vi brænder for og arbejder med i vores hverdag. Bøgerne er ikke nødvendigvis nye, men de er blandt vores favoritter. Så interesserer du dig også for forandringsledelse, kommunikation eller personlig udvikling, så vil vi anbefale dig at få fat på en eller flere af disse gode bøger:

  1. Fair proces
  2. Forandringskommunikation
  3. Your brain at Work
  4. Decisive – How to Make Better Decisions in Life and Work
  5. Giv ordet til medarbejderne

Fair Proces
Bo Vestergaard  2013, se mere på fairproces.dk. 

Noget at det sværeste i forandringer er at få involveret de rette mennesker på den gode måde undervejs. Vi ved godt alle sammen, at involvering giver ejerskab – og dermed øges sandsynligheden for vellykket implementering betragteligt. Men det er samtidig essentielt, at involveringen sker på en god – og ja fair – måde. Her rejser det store spørgsmål sig så: Hvordan gør man det – helt konkret? Det har bogen Fair Proces et fantastisk godt bud på.  Bogens helt store force er dens fokus på meget konkrete værktøjer til involverende mødeafholdelse samt de efterfølgende beslutningsprocesser. Sjældent er jeg stødt på værktøjer, der er så meget plug and play – det bliver næsten skrevet som: Først starter du med at sige X og så Y. Det første, korte kapitel, hvor man får foldet forskellige teoretiske begreber ud, kræver dog nok, at man er hjemme i sin organisationsteori, idet den prisværdige ambitionen om at fatte sig i korthed går lidt ud over sammenhængen i de forskellige begreber.  Men alt i alt en meget anvendelig, kort og koncis bog, som efterlader en med følelsen af: Lad mig komme i gang med at involvere.

Forandringskommunikation
Helle Petersen, Samfundslitteratur 2016.

Forandringskommunikation er en lille håndbog, som giver et lige dele teoretisk og praktisk indblik i, hvordan du arbejder med kommunikation af forandringer i private og offentlige organisationer. For læseren, der ikke tidligere har arbejdet med forandringskommunikation, tilbyder bogen en overskuelig introduktion til emnet. Den indeholder desuden nogle konkrete værktøjer til kommunikationsplanlægning, som selv den garvede forandringskommunikatør kan finde glæde og brugbarhed i. Den bygger på teorier inden for kommunikation, organisation og psykologi og giver stof til eftertanke i forhold til, hvorfor det er svært at implementere forandringer i praksis. Bogen er letlæselig, du kommer hurtigt igennem de 122 sider og er helt sikkert klogere på emnet efter endt læsning. God til sommerhusterrassen eller flyturen sydpå.

Your brain at Work: Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long
David Rock, Harpercollins Publishers Inc 2009.

David Rock er ophavsmanden til begrebet ”Neuroleadership”. David Rocks ambition er, at øge lederes kendskab til det værktøj, de er mest afhængige af – lederes hjerne. Forskere er i de seneste ti år blevet langt klogere på, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, samspil og velvære. NeuroLeadership eller Neuroledelse er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden fra hjerneforskningen i udviklingen af ledere og arbejdspladser.

En bedre forståelse af din hjerne og viden om, hvordan vi mennesker fungerer både kognitivt og følelsesmæssigt vil i følge David Rock forbedre ledere og deres organisationer i forhold til:

  • Beslutningstagning og problemløsning
  • Samarbejde med andre
  • Foreståelse af forandring
  • Evnen til at bevare overblik under pres.

Bogen ”Your brain at work” er bygget op omkring en fortælling om ægteparret Emily og Paul, hvor vi bliver præsenteret for alle de udfordringer, de mødes med i deres privatliv og arbejdsliv i form af et bombardement af krav og forventninger. En central pointe er, at den menneskelige hjerne ikke kan multitaske, men at vi arbejder mere produktivt, hvis vi kan fastholde fokus og undgå at blive distraheret. Bogen er en underholdende, lettilgængelig og fin introduktion til mange af de landevindinger, som hjerneforskningen har nået i de seneste 10-15 år.

Decisive – How to Make Better Decisions in Life and Work
Chip & Dan Heath, Cornerstone 2014.

Brødrene Chip og Dan Heath har skrevet en lille perle om kunsten at træffe bedre beslutninger i arbejdsliv og privatliv. Bogen giver en introduktion til de mange irrationelle faldgruber i det menneskelige sind, der kan føre til, at vi træffer dårlige beslutninger. Deres udgangspunkt er, at vi mennesker ikke er helt så rationelle og fornuftige væsener, som vi bilder os ind. Vi er emotionelt styrede. Der er ofte risiko for, at vi træffer blinde, irrationelle og ufornuftige valg med automatpiloten koblet til. Heath-brødrene giver os i bogen  en enkel og let anvendelig model (WRAP-modellen), der indeholder en række snubletråde i en beslutningsproces, der skal sikre, at vi træffer nogle reflekterede og gennemtænkte valg. Bogen er skrevet i et herligt sprog og er krydret med en masse små illustrative anekdoter, der giver læseren nogle hukommelsesankre, der gør det lettere at huske pointerne efterfølgende.

Giv ordet til medarbejderne
Rikke Damgaard 2017, se mere på rikkedamgaard.dk.

Employee advocacy, som er bogens tema, er et relativt nyt begreb, der er opstået i den digitale kommunikationsbranche inden for de seneste år. Det handler i bund og grund om at styrke virksomheder og organisationers brand i sociale netværk – med hjælp fra medarbejderne.

Det er blevet svært for virksomheder at få sine budskaber ud til modtagerne. Prisen for annoncering på digitale medier er stigende og effekten er faldende. Samtidig er der i disse år en stigende tendens til, at mennesker lytter til mennesker. Det enkelte individ er i mange tilfælde blevet en mere troværdig afsender end virksomheder. Bogens hovedpointe er, at de virksomheder, der forstår den nye præmis, forstår at engagere deres medarbejdere i virksomhedskommunikationen, de vinder kampen om modtagernes opmærksomhed i det lange løb. Og de fleste virksomheder har et stort uudnyttet potentiale i deres medarbejdere, som det er tid til at aktivere nu. Bogen indeholder teori, værktøjer og også inspiration fra visionære danske organisationer om, hvordan man kan udvikle en employee advocacy-strategi i sin virksomhed.