Bæredygtig omstilling – din virksomheds fremtidssikring

af Promentum A/S | okt 25, 2021 | Artikel

Er du modig? Og tør du tage chancer? Eller sidder du fast i din comfort zone?

Hvis du vil sætte aftryk og skabe varige forandringer, når du arbejder med bæredygtig omstilling, så skal du turde investere eller afprøve nye ting. Det har vi erfaret i vores arbejde med at hjælpe virksomheder med at få transformationen til at ske. Nogle af de erfaringer vi har gjort os, når vi har hjulpet virksomheder med at gå fra intention til handling, vil jeg føre dig igennem i denne blog.

Det kræver involvering

De seneste år er bæredygtighed for alvor blevet et af tidens største temaer på ledelsesgange og i bestyrelseslokaler rundt omkring i landet. Det er godt og ekstremt vigtigt, da der er behov for ledelsesinvolvering og ejerskab for at sikre bæredygtige omstilling.

Involveringen og ejerskabet starter i toppen, men må ikke bliver lukket inde på ledelsesgangen. En stor del af forandringen sker ude i hverdagen hos frontmedarbejderne, så det er vigtigt at få skabt involvering i hele virksomheden.

For at sikre det, er der tre fundamentale ting, der skal være på plads:

  • Det skal give mening. Det er essentielt, at det giver mening for medarbejderne, hvorfor de skal gøre det, som de skal gøre.
  • Der skal etableres ejerskab. Et andet vigtigt punkt, da der skal skabes ejerskab til omstillingen i hele virksomheden, hvis man skal lykkes.
  • Kompetencerne skal være til stede. Medarbejderne skal føle sig i stand til at gøre det, der skal til for at realisere forandringen og have reelle muligheder for at gøre det.

For at lykkes med bæredygtig forretningsudvikling er det altså vigtigt, at man gør det mere dagligdagsnært og inddrager flere af virksomhedens medarbejdere. Både i arbejdsprocessen og implementeringen af konkrete initiativer og deres tilhørende forandringer.

Tænk stort, men start småt

Et er at få defineret et værdigrundlag, nogle ambitiøse og skarpe mål og målsætninger, samt en ny bæredygtig forretningsplan, men noget andet er at få dem til at leve i praksis.

For mange af de SMV’er, vi har arbejdet med, handler det om at tænke stort, men starte småt for at lykkes med implementeringen. Et godt sted at starte er at få afklaret, hvad en bæredygtig virksomhed er for dem? Hvor har virksomheden de største udfordringer og udviklingspotentialer? Hvordan kan de arbejde med disse områder? Samt hvilken værdi kan det tilføre dem både ift. den miljømæssige gevinst, samt de sociale og forretningsmæssige fordele der er forbundet med indsatsen, hvis virksomhederne selvfølgelig lykkes med projekterne og de tilhørende processer.

Arbejdet med implementering af nye projekter og tiltag i forbindelse med den bæredygtige omstilling er ikke anderledes end implementeringen af så mange andre projekter.

Selvom det for mange mennesker og virksomheder er mere meningsfulde og meget nødvendige projekter, så handler det stadig om mennesker, systemer og processer som i dagligdagen skal fungere for at vi kommer i mål med vores projekter.

Nye tiltag kræver mod

Når vi sætter vores initiativer eller projekter i søen, så skal vi sikre, at de er tilpasset en hverdag, hvor medarbejderne er i stand til at handle på de områder og konkrete agendaer. Derudover skal vi sikre, at vi understøtter den ønskede adfærd hos dem som skal gøre noget anderledes, og tager højde for de ændringer det i nogle tilfælde kræver af både mindset og kultur.

Vi skal desuden gøre det nemt for vores ledere og medarbejder at træffe de nødvendige valg og udføre de nødvendige handlinger undervejs i processen. Det er valg og handlinger, der kræver, at man tager chancer, afprøver nye ting eller bevæger sig ud af sin ’comfort zone’ for at skabe et bedre aftryk. I den forbindelse er det utrolig vigtigt at få kridtet spillebanen skarpt op ved at fastlægge en klar retning, ramme og prioritering fra starten af projektet.

De 5 vigtigste steps i arbejdet med bæredygtig omstilling

Fra vores arbejde med at hjælpe SMV’er med den bæredygtige omstilling, kommer her en række steps, som vi mener er essentielle for at få de bedste vilkår for en bæredygtig omstilling.

  1. Sikr commitment fra direktionen og bestyrelsen. Start jeres omstilling med nogle grundlæggende værdimæssige og strategiske diskussioner i direktionen og bestyrelsen.
  2. Lav en forretningsstrategi, der er baseret på bæredygtighed. Lad være med at lave en løsrevet strategi for virksomhedens sustainability. En reel omstilling sker kun, hvis ønsket om en mere bæredygtig virksomhed er forankret i virksomhedens fundament og værdiskabelse.
  3. Start med de små skridt. En bæredygtig omstilling er en kompleks proces, og I kan hurtigt knække nakken og miste overblikket. Ændr ikke alt på en gang, men udvælg fokusområder, og følg disse til dørs før i går videre til næste område.
  4. Sørg for at være databaserede i jeres omstilling. En bæredygtig omstilling skal helst være databaseret, således at I effektivt og målrettet realiserer det forventede forretningsmæssige, samfundsmæssige og miljømæssige potentialer.
  5. Involver medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed. Omstillingen sker ikke på direktionsmøderne og i samarbejdet med eksterne konsulenter. Den sker som en fælles proces, hvor der arbejdes helhedsorienteret med alle dele af virksomheden, og hvor medarbejderne er omdrejningspunkt for omstillingen lige fra starten.

En vigtig forudsætning for en succesfuld bæredygtig omstilling er således en klog procesfacilitering, hvor du får skabt ejerskab til omstillingen i hele virksomheden og får aktiveret medarbejdernes viden.

Sidst men ikke mindst, har mange virksomheder i arbejdet med bæredygtig omstilling stort fokus på, hvad vi kan gøre anderledes, og hvad vi skal gøre mindre af. Vores erfaring viser os, at der i de fleste virksomheder bliver gjort rigtig meget godt, som vi måske burde fokusere på, at gøre mere af – og bruge det i en bæredygtig udvikling.