5 læringer fra vores arbejde med bæredygtig omstilling

af Mikkel Flod Storgaard | mar 25, 2021 | Artikel

Jeg starter lige på og hårdt: Der findes ingen smutveje, når det kommer til arbejdet med bæredygtig omstilling af sin virksomhed. For at opnå en succesfuld transformation, er det ikke nok at udvælge et par verdensmål, som man arbejder med på nogle workshops. Det er simpelthen ikke nok.

Bæredygtig forretningsudvikling er hårdt arbejde, og for at lykkes med det, bliver man nødt til at arbejde med stort set alle dele af virksomheden. Formår man ikke at komme hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet – der jo handler om meget mere end klima og miljø – i sin omstilling, så er der risiko for, at man går glip af store markedsandele i fremtiden.

Ofte starter et udviklingsforløb med nogle helt grundlæggende strategiske diskussioner omkring virksomhedens fremtid og ender med en praktisk strategiimplementering af nye forretningsmodeller, nye produkter, tilpasset produktion osv. Det er en proces, der kræver både tid, fokus og prioritering.

Der er altså ingen quick-fix i forhold til gennemførelse af en bæredygtig omstilling. Punktum.

I Promentum har læringskurven i forbindelse med at drive og støtte disse udviklingsprocesser været ekstrem stejl, og vi er fortsat selv på en rejse i forhold til, hvordan en helhedsorienteret bæredygtig forretningsudvikling drives bedste muligt. Vores arbejde med bæredygtig forretningsudvikling har dog allerede nu kastet nogle gode erfaringer af sig, og hvis jeg skal opsummere vores 5 vigtigste læringer pt., vil det være disse: 

 1. Gå kun i gang hvis der er 100% commitment fra direktionen og bestyrelsen

  Start jeres omstilling med nogle grundlæggende værdimæssige og strategiske diskussioner i direktionen og bestyrelsen. Og gå kun videre en med den bæredygtige omstilling, hvis der er 100% commitment.

 2. Involver medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed – så hurtigt som muligt

  Det er vigtigt, at I involverer alle medarbejderne i den bæredygtige omstilling – ellers bliver potentialet aldrig forløst. Omstillingen sker ikke kun på direktionsmøderne og i samarbejdet med eksterne konsulenter. Men som en fælles proces, hvor der arbejdes helhedsorienteret med alle dele af virksomheden og hvor medarbejderne er omdrejningspunktet for omstillingen lige fra starten. En vigtig forudsætning for en succesfuld bæredygtig omstilling er således en klog procesfacilitering, hvor du får skabt ejerskab til omstillingen i hele virksomheden og får aktiveret medarbejdernes viden. Ja faktisk kan man sige, at den rigtige involvering af medarbejderne er afgørende for om det overhovedet bliver en bæredygtig proces.

 3. Lav en forretningsstrategi, der er baseret på bæredygtighed

  Lad være med at lave en løsrevet strategi for bæredygtighed. For hvis du vil gennemføre en reel bæredygtig omstilling, skal bæredygtighed være fundamentet for jeres strategi.

 4. Start med de små skridt

  En bæredygtige omstilling er en kompleks proces, og I kan hurtigt knække nakken og miste overblikket. Derfor vil jeg anbefale, at I ikke ændrer alt på en gang, men lader omstillingen være de små skridts rejse og nøje udvælger fokusområder og følger disse til dørs før i går videre til næste område.

 5. Sørg for at være databaserede i jeres omstilling

  En bæredygtig omstilling skal helst være databaseret, således at I effektivt og målrettet realiserer det forventede forretningsmæssige potentiale