Viden

fra os til dig

4 farver og deres betydning kan lette din hverdag

Ann Graugaard Pedersen / [email protected]

Som individer er vi forskellige. Vi har forskellige ting, vi er optagede af, forskellige ting, der er særligt vigtige for os og forskellige ting, der irriterer os. I nogle sammenhænge melder vi fra, stempler ud eller måske endda udfordrer rammen. Læs Bettinas historie og få en indsigt i, hvorfor vi bliver udfordret i nogle sammenhænge, mens andre stortrives. Måske bliver du lidt klogere på menneskene omkring dig både på jobbet og derhjemme – og på dig selv.

Bettinas historie:
Arbejde i grupper eller gruppearbejde

Torsdag morgen skete det, som alle forældre gruer for. Klasselæren til min skønne friske drengs 0. klasse henvendte sig til mig, hun havde nemlig haft fat i Benjamin dagen før – og mere end én gang. Suk, tænkte jeg, hvad har han nu lavet?

Heldigvis er det sådan, at vi er velsignet med måske en af Danmarks bedste klasselærere. Hun formår at have 23 elever i sin klasse og samtidig påskønne og prioritere netop det faktum, at de er 23 forskellige små mennesker.

Der var ingen vej udenom, hun havde ”fanget mig”, og jeg holdt vejret, da hun begyndte at fortælle: ”Vi havde gruppearbejde i går i matematik, hvilket Benjamin normalt godt kan lide” startede hun. Jeg begyndte at trække vejret igen, for så slemt kunne det så ikke være. Hun fortsatte, ”men efter kort tid begyndte Benjamin at bliver rastløs og endte med at forstyrre den anden gruppe, der også var i lokalet. Jeg måtte have fat i ham flere gange…”. Hun sluttede med en afventende pause, hvilket jeg godt forstod var et tegn på at bolden nu var kastet op til mig.

Spidskompetencer vs. tillærte kompetencer

Jeg har gennem det sidste år lært at sætte fokus på mine kompetencer –  det vil sige både på mine spidskompetencer og de kompetencer, som jeg har tillært mig gennem tiden. Derfor var det nemt for mig at se en parallel mellem Benjamin og mig selv.

”Jeg kan godt arbejde i grupper, men gruppearbejde er langt fra min favorit”, sagde jeg til hende, hvortil hun spurgte, hvad jeg mente med det. ”Hvis du sætter mig i en gruppe, hvor alle hver især bliver bedt om at løse opgave A, så kan jeg godt hygge mig og få løst opgaven, men sætter du mig i en gruppe, hvor vi sammen skal løse opgave A, så mister jeg koncentrationen og stempler ud efter lidt tid. Og det er ikke fordi jeg ikke respekterer andres holdninger, meninger eller løsningsforslag – langt fra. Men hvis tiden der går, før jeg kan se fremskridt og et konkret resultat, bliver for lang, så mister jeg både koncentrationen og motivationen for opgaven”.

Benjamins lærer forstod heldigvis min forklaring, og vi fik en rigtig god snak om bl.a. spidskompetencer og tillærte kompetencer. For med alderen har jeg lært at agere i en gruppe, selvom jeg ikke trives med den præmis. Og det skal Benjamin også lære.

Den lille forskel, der gør en forskel

Bettina og hendes søn Benjamin er ikke de eneste, der kan blive frustrerede i samarbejdet med andre mennesker. Der findes et utal af præferenceprofiler og personlighedstests, der kan hjælpe os til at forstå hvorfor, vi føler os utilpas i nogen sammenhænge.

En af dem er præferenceværktøjet WholeBrain. Det er udviklet af amerikaneren Ned Hermann, og er et sæt briller, der kan hjælpe til blandt andet at forstå egen og andres tilgang til opgaveløsning.

WholeBrain

Blå

Blå præferencer er analytisk funderede. For dem giver evidens og validitet ro i maven. Det er vigtigt for dem, at de kan se effekten af deres tiltag, og at det er sandsynliggjort at effekten kommer. I en gruppe vil de typisk have fokus på, hvad der ikke virker – hvad der skal styrkes, forbedres, ændres. Ikke fordi de ikke ser det gode, men fordi det netop er godt, og derfor ikke er noget, de behøver at bruge mere tid på. Typisk er det dem i din gruppe, der kan være svære at diskutere med – hvis du selv har en anden præference. De giver ikke meget for mavefornemmelser, men lader du dem grave lidt i opgaven, dvæle ved løsningen og svarer tydeligt og konkret, får de ro i maven.

Grøn

Grønne præferencer, som Benjamin i fortællingen her, er handlingens mænd. De danner sig typisk hurtigt et overblik over opgaven og så er det ellers bare om at komme i gang – med opgaven eller med planen for, hvordan den skal løses. Når Benjamin stempler ud, som han gør i historien her, så kan det være fordi han i opgaveløsningen har det bedst med konkrete og præcist formulerede opgaver. For ham er det vigtigere end at udvikle svar i fællesskab – det er nærmere spildtid. Og bliver han stillet overfor en opgave, hvor hans rolle ikke er præcist defineret, stempler han ud. Et tydeligt opdrag – hvad er opgaven, hvem gør hvad, og hvad er forventningen til løsningen – giver ham derimod det nødvendige fundament til at kunne fokusere på opgaven.

Rød

Fællesskabet – og det at gøre noget godt for hinanden eller for andre – er derimod noget, som røde præferencer holder af. For dem er det helt centralt at have det godt med de mennesker, de arbejder sammen med – eller at den opgave, de bliver stillet overfor, er målrettet målgruppen. De tænker først og fremmest i relationer, er typisk nysgerrige på andre og kan have det svært, hvis stærkt blå præferencer først ruller sig ud – det samme gælder den anden vej rundt. Du skal anerkende deres input, give dig tid til den smalltalk, der sporer dem ind på relationerne – og vid, at det er dem, der er kitet, som binder gruppen sammen.

Gul

Og så er der de gule – dem, der kan gøre livet lidt svært for især grønne præferencer som Benjamin og hans mor. Du kender dem på, at de ofte er fyldt med ideer, handler på mavefornemmelser og intuitioner. Det er dem, der efter I har besluttet at gøre noget bestemt, lige får den der blændende idé om at gøre noget helt andet. Mulighederne er altid til stede – begrænsningerne få. De dør langsomt i faste procedurer. Og to-do-listen med 34 punkter, der hjælper den grønne præference, fryser den gule. Men giv dem en åben opgave – en fristil – og se dem blomstre.

Kend dine egne og dine kollegers præferencer

Vi har alle lidt af det hele, men de fleste har én eller to præferencer, der dominerer. Det skinner typisk igennem, når vi stilles overfor at løse en opgave. Derfor betyder den måde vi stiller opgaver på noget for resultatet. Hvis Benjamins klasselærer formår at bringe Benjamins præferencer i spil, kan det være den lille forskel, der gør den store forskel.

I Promentum bruger vi WholeBrain (HBDI®) på vores projektlederuddannelse både i forhold til samarbejde og motivation, til at styrke projektlederens kommunikation bredt og til at forstå værdien af forskellighed ind i projektarbejdet. Tag fat i os, hvis du vil vide mere eller tag et kig på uddannelsen.

Læs om projektlederuddannelsen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Tre personer med positive tanker - fællesskab